Vi forhandler Gyllealarmer fra Gyllevagt.dk

Ny lov

Pr 1. januar 2012 trådte en ny lov i kraft om gyllebeholdere. Det betyder, at man skal have en gyllealarm installeret, hvis et af følgende punkter er gældende:

​- Gyllebeholderen befinder sig inden for 100 meter fra vandløb eller sø.
- Gyllebeholderen er placeret på en terrænhælding på gennemsnitligt 6 grader eller mere.

I henhold til miljøstyrelsens § 15 a i husdyrgødnings- bendtgørelsen